สมเด็จเกี่ยว(สมเด็จพระพุฒาจารย์)มรณภาพสมเด็จเกี่ยว(สมเด็จพระพุฒาจารย์)มรณภาพสมเด็จเกี่ยว เจ้าอาวาส วัดสระเกศ วัย 85 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด มรณภาพแล้ว
ที่รพ.สมิติเวช และเตรียมเคลื่อนศพไปวัดสระเกศ 11 ส.ค. 2556นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทางวัดสระเกศ ว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศและประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 08.41 น. ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ต้องรอการยืนยันจากการคณะแพทย์อีกครั้ง

พระวิจิตรธรรมมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าวว่า
ทางวัดจะมีพิธีเคลื่อนศพสมเด็จพระพุฒาจารย์
ในเวลา 09.00 น.ของวันที่ 11 ส.ค. 2556 จากโรงพยาบาลสมิติเวช ไปยัง วัดสระเกศฯ หลังจากนั้นในช่วงเวลา
13.00 น.จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ โดยคาดว่าจะมีพิธีน้ำหลวงสรงศพ ในช่วงเวลา 17.00 น.

จากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ป่วยด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเข้ารับการตรวจรักษายังโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 เดือน

โดยครั้งล่าสุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าๆและได้มรณภาพลงในที่สุด


สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2471 ณ บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศ เมื่อปี พ.ศ. 2492

สมเด็จพระพุฒาจารย์
ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 9 และเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. 2508 เมื่อปี พ.ศ. 2516

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งเป็น รองสมเด็จพระราชาคณะ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ และเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

พ.ศ. 2533 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เลื่อนเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์
พ.ศ. 2540 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาเถรสมาคม

พ.ศ. 2547
เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการประชวร และเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2545 ทำให้เข้าร่วมงานพระศาสนาไม่สะดวก
มหาเถรสมาคม จึงได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในต้นปี พ.ศ. 2547
Cr:.posttoday