"เกิดเป็นชาวนาหน้าตาไม่โก้ ใส่กางเกงโหลซื้อตามแผงลอย ราคาก็ไม่กี่บาท ริมขาดเพราะซักมันบ่อย สวมทีต้องคอยเย็บชุน....."
เกริ่นเพลงเห็นภาพเลยไหมครับ หนุ่นน้อยชาวนาคนนี้ ฟังและชมนะครับ นพรัตน์ ไม้หอม ประกันความไพเราะลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=G1rr0omnvmI