ผมเป็นคนที่มักฟังเพลงเก๊าๆครับพีน่อง บ๊อว๋าสิเป็นลูกทุ่งหมอลำโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก๊าๆแน๋วต้นฉบับ เทิงมักเทิงหามาสะสมไว่ ตอนนี่กะถือว๋ามีเก็บไว่หลายเติบยู๋ คันพีน่องว่างๆกะแว๋เข่าไปฟังทางช่องยูทูปของผมได้เด๊อครับ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=NvLEsxc6Nis&list=PLo8TdRg492p3- ZTEaB0bKEzq2vn2VuwpQ&index=21

กะขอบคุณครับสำหรับเว็บบ้านมหา ที่ได้ให่น่องซายหล่าพู๋นี่ ได้มาฮ๋วยชายคานำ
https://www.youtube.com/channel/UCtrTiDOHuquwkeb3thCko5g
:,1-:,1-:,1-