นพรัตน์ระลึกคุณอันไพบูลย์ของอาจารย์
กรุณาทุกประการ เหล่าอาจารย์ให้คำสอน
นาฏศาสตร์ที่รู้แจ้ง ท่านคอยแจงมิเกี่ยงงอน
เช้าค่ำช่วยหัดสอน ได้พากเพียรจนเชี่ยวชาญ
ไหว้กราบด้วยความเกรง เคารพเองทุกเวลา
ขอน้อมนบบูชาด้วยศรัทธาคุณอาจารย์

....ขอเชิญมิตรทั่วย่าน เพื่อเกิดมงคลกับชีวิต และแสดงความกตัญญู มาน้อมบูชาครูร่วมกัน...พบกันกับความงามในวันไหว้ครูลิเกของ นพรัตน์ ไม้หอม ได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ในการ์ดเชิญครับนพรัตน์ ไม้หอม..เชิญร่วมงานไหว้ครูลิเก 24/10/2556