ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=D2lmEFfAjQM
กลับคืนบ้านเด้อสาว อ้ายหนาวหัวใจไม่ไหว
:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-