สวัสดีคะพี่น้องบ้านมหาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงตรงกับวันที่ 22 พ.ย.2561
เนาะคะ ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่าน มีความสุข สมหวังดั่งคำอธิฐานที่ขอไว้นะคะ

ก็หาข้อมูลมาจากไทยกู๊ดวิว.คอม เวบไซต์สื่อการเรียน การสอนออนไลน์ต่างๆ
มีการสอนบทเรียนออนไลน์ การพับกลีบใบตองหลายรูปแบบ เพื่อทำกระทงไว้ลอยกัน
ตามมาเรียนกันเลยคะ


วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ
ที่มาภาพ : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. งานใบตอง.หน้า ๖๕.


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=R3zOrUe9wp8


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=1bgKwEvCZDA


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=P9eVVsrdU1M

การพับแบบกลีบผกา

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

ขั้นตอนการพับกลีบผกาซ้อน

๑. พับใบตองเฉียงประมาณ ๓/๔ ของใบตอง

๒. พับริมขวาให้ชิดริมซ้าย

๓. พับริมขวาตั้งฉากกึ่งกลางพอดี

๔. พับซ้อนกัน ๓ กลีบ เย็บกึ่งกลางตรึงให้แน่น

๕. ตัดปลายใบตองให้เรียบร้อย


การพับกลีบกุหลาบ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

ขั้นตอนการพับกลีบกุหลาบ

๑. พับริมใบตองตั้งฉากให้ชิดกัน แล้วพับทบครึ่ง

๒. ตลบสันทบมาทางขวาเป็นเส้นโค้ง

๓. ด้านซ้ายพับตลบเช่นเดียวกัน

๔. เย็บกลีบซ้อนกันเรียงแผงยาว


การพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

ขั้นตอนการพับกลีบหัวขวาน (กลีบคอม้า)

๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑ ๑/๒ นิ้ว

๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน พับริมใบตองด้านซ้ายลงมา

๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลาง

๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก

๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

๗. พับอีกด้านเหมือนกัน

๘. พับกลีบต่อไป นำมาสวมด้านซ้ายมือ


การพับกลีบหัวนก..ลายเปีย

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ


ขั้นตอนการพับกลีบหัวนกลายเปีย

๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑ ๑/๒ นิ้ว

๒. แบ่งครึ่งใตองให้เท่ากัน

๓. พับใบตองริมขวา ให้ชิดเส้นกึ่งกลางใบ

๔. พับทบทั้งสองข้างเข้าหากัน

๕. คว่ำกลีบให้สันตองอยู่ด้านบน พับใบตองลงมาให้เป็นมุมฉาก

๖. พับด้านซ้ายหลังมาทบตรงเส้นตั้งฉาก

๗. พับอีกด้านเหมือนกัน

๘. พับตลบสันทบกลับมาทางขวา ให้เป็นแนวโค้งทะแยง

๙. นำกลีบต่อมาสวมด้านหน้า ให้เส้นโค้งทะแยงขนานกัน

๑๐. เย็บต่อกันจนได้ความยาวตามต้องการ

การพับกลีบการเวก

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ


ขั้นตอนการพับกลีบการเวก

๑. พับทบใบตองเข้าหากัน

๒. พับสันทบขวาไขว้มาทางซ้าย

๓. พลิกกลับด้านหลัง พับสันทบซ้ายไขว้ไปทางขวา

๔. พับริมสันทบขวาไขว้ไปทางด้านซ้าย

๕. พลิกกลับ พับริมสันทบซ้ายไขว้ไปทางด้านขวา

๖. นำกลีบมาสวม เย็บต่อกัน ความยาวตามต้องการ


การถักตัวตะขาบ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ

วิิธีพับกลีบใบตองกระทงแบบต่างๆ


ขั้นตอนการถักตัวตะขาบ

๑. ฉีกใบตองกว้าง ๑/๒ เซ็น้ติเมตร แล้วม้วนโดยเส้นทางขวามือซ้อนทับบนเส้นทางซ้ายมือ

๒. จับเส้นทางขวามือสอดเข้าในห่วง

๓. ดึงเส้นด้านซ้ายให้แน่น

๔. สอดเส้นด้านซ้ายเข้าในห่วง ดึงเส้นด้านขวาให้แน่น

๕. สอดสลับไปมา จนเส้นใบตองสั้นสุดใบตอง

๖. ต่อตัวตะขาบ ให้สอดใบตองด้านหน้าตัวตะขาบ อ้อมสอดเก็บปลายทางด้านหลัง แล้วก็ทำเช่นเดียวกัน

๗. ถักจนได้ความยาวตามต้องการ


ขอบคุณเครดิตที่มา บทเรียนออนไลน์ วิชางานใบตองแบบต่างๆ