เปิดช่วงจัดรายการ เพราะจริงๆ
รักข้ามขอบฟ้า - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=td4hvKayMwA

รักข้ามขอบฟ้า - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

รักข้ามขอบฟ้า - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์