อมกะลึงกะลึง ฟ้าฮ้องตึ้งปลาดุกซิไข่ฆ้อนเขาซิตี ปลาดุกเข้าหีฆ้อนเขาซิค้น ปลาดุกเข้าก้นฆ้อนเขาซิฟัดซิแฟง นอนหงายแตดแห้ง นอนแลงแตดชุ่ม พิงงิง พิงงิง
ใช่เป่าเวลาปลาดุกปัก หายปวดแล 55555