ร้องเพราะจ้า เสียงก็ดี สุดยอดคะ ลำภูไท ขับร้องโดยคุณแม่นงเยาว์ ยางพฤกษ์


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=SRl10XfuulU