วิธีเล่น กดเม้าท์คลิกขวายิงเครื่องบิน
เกมส์นี้ ข้อดี ทดสอบความไวสมอง ตา มือ เกมส์ปืนใหญ่ยิงเครื่องบินรบ[FLASH]http://www.game24hour.com/games/127.swf[/FLASH]