บ่าว/สาว...เกี้ยวพาราสี(ตอนที่ 3)

บ่าวหัวเขียง...ชาติที่เป็นเสือแล้ว ลายบ่ลาย เขากะตู่ "ดอกหล่า" ว่าสิหาดินหม้อ เข้ามาแต้มตื่มลาย "พุ้นแหล่ว"
สาวเครือฟ้า...คันแม่นเฮ็ดดีแล้ว ไผสิหยันกะตามซาง คันแม่นเฮ็ดแม่นแล้ว สิหยันหย่อกะซางไผ "ตั่วอ้ายบ่าว"
บ่าวหัวเขียง…"เครือฟ้าเอ้ย" ว่าแต่ไฟมันฮ้อน ใจอ้ายแห่งกว่าไฟ อยากสิเด็ดดวงใจ ผู้เจ้าพาให้มันฮ้อน "แท้เด้"
สาวเครือฟ้า...ซาตาน้อง ย่านคือแตงกลางไฮ่ "แท้น้ออ้าย" บาดห่ากินหน่วยแล้ว สิลัยถิ่มแต่เครือ "น้องสิเฮ็ดจั่งใด๋อ้าย"
บ่าวหัวเขียง...เห็นว่าผักหมเ-้ยนกลางทาง อย่าสิฟ้าวจะเหยียบหย่ำ บาดห่าถอดยอดยาว บาดห่าทาวยอดดั้ว ยังสิได้ก่ายเกิน "ยุเด้หล่า"
สาวเครือฟ้า...ไผสิหลิงเห็นไส้ หัวใจนกขี้ถี่ ทางปากฮ้องพืดพึ้ง ใจเลี้ยวใส่กะปู "ไผ่สิฮู้อ้าย"
บ่าวหัวเขียง...ปางผุสาวได้อย่าลัยลืมเด้อผุบ่าว ฮอดยามเก็บเกี่ยวข้าวพอสิได้ซ่อยแฮง "อยู่เด้เครือฟ้า"
สาวเครือฟ้า…"อ้ายเอ้ย" ย่านแต่เกลี้ยงปากเว้า ใจอ้ายละโงคด ใจขดไปโงมา คือจังงูลอยน้ำ "นั่นตี้"
บ่าวหัวเขียง...เฮียมนี้ เป็นดังสาขา ไม้ลำเดียวบ่มีคู่ ไม้หากมีแต่ต้น เครือสิเกี้ยวกะบ่มี "ตั่วนาง"
สาวเครือฟ้า...เฮียมนี้ เป็นดังดวงดอกไม้ บานอยู่กลางดง ฝนบ่ตกลงโฮย สิหล่นขูคาต้น "ดอกอ้าย"
บ่าวหัวเขียง...อดสาเยื้อน กินขิงต่างข่า อดสามักบักอ้าย ซามได้แต่งดอง แน่เป็นหยังนาง "ห่วยผุสาวนี้แมะ"
สาวเครือฟ้า...สิบสิได้ ซาวสิได้ ให้ได้อ้ายเหมิดใจ คันบ่มาเหมิดใจ ส่ำได้ผีมาซ้อน "เด้บักอ้าย"
บ่าวหัวเขียง...ตามใจเจ้า เอาบ่เอากะบ่ว่า คันแม่นคิดแม่นแล้ว สิเอาอ้ายบ่ว่าหยัง "แล้วแต่เจ้าเด้อเครือฟ้าบาดนิ"
สาวเครือฟ้า…"หัวกะบ่ล้านซ่างสิมาใจน้อยเนาะ" ตามใจอ้าย สิเป็นตายกะบ่ว่า ว่าแต่ทางอ้ายเลี้ยง โตข่อยสิค่อยตาม "อ้ายหัวเขียงจ๋า"

...จบหละครับ...