หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้เปิดเป็นทางการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 16 มีนาคม 2545 ในรอบของสื่อมวลชน และสำหรับวันที่ 25 มีนาคม 2545 เป็นรอบของ Age
nt tour

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 70 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340 ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

“บ้านควาย – สุพรรณบุรี ” เป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยชนบทในสมัยก่อนซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับควาย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี