ประกาศเปิด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557

เทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557

ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงใน เทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2557 (รวม 60 วัน) ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้จะมีการกำหนดพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดเขาในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ สันเขื่อนพลวง เวลา 08.00 น.

ประกาศเปิด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557

ประกาศเปิด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557

กำหนดการเทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2557

1. บวชชีพราหมณ์ (7 วัน) วันที่ 15 - 21 มกราคม 2557
2. พิธีบูชาคุณพระครูธรรมสรคุณ ( ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร) วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ วัดกะทิง เวลา 08.09 น.
3. พิธีปิดป่า - เปิดงาน วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ สันเขื่อนพลวง เวลา 08.00 น.
4. เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พระบาทพลวง) วันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 (60วัน)
5. พิธีปิดงาน - เปิดป่า วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ เวลา 08.00 น.

ประกาศเปิด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 039-452-056 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่จัดงาน : เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
วันเริ่มต้น : 31 ม.ค. 2557 | วันสิ้นสุด : 30 มี.ค. 2557

แหล่งที่มา http://news.edtguide.com