แม้จะโดนสาวตีจากไปแต่งงาน ไม่ตีโพยตีพาย ทำใจอวยพรให้ครองคู่อยู่เป็นสุข และยาวนาน ..ท้อบ้างก็ต้องทน ข่มบำรุงกาย ใจให้กลับมาเป็นชีวิตที่มีพลังต่อไป..
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=P4ZYfSvVsI0คนโชคร้ายพ่ายรัก..นพรัตน์ ไม้หอม