เล่าไปตามเพลง"งามอย่างไทย"ของพี่นพรัตน์ ไม้หอม

พบหญิงงามทั่วหล้ามามากเหลือ
ไม่เคยเผื่อปันใจให้ใครหนอ
ด้วยมีรักปักใจในลออ
มั่นคงต่อแต่เดิมมาหาเสื่อมคลาย

เธอเป็นหญิงสมไทยวิไลยิ่ง
วงพักตร์พริ้งผ่องผุดปลุกชายหมาย
กริยามรรยาทสวยสมวัย
ขอมอบใจไว้เป็นคู่อยู่ผู้เดียว


นพรัตน์ ไม้หอม ชื่นชมนาง"งามอย่างไทย"
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=uIP0d-nBywk