ธานินทร์ อินทรเทพ - ขาดการติดต่อ


เนื้อเพลง : ขาดการติดต่อ
ขับร้องโดย : ธานินทร์ อินทรเทพ

ขาดการติดต่อ ฉันรอเธอแค่ไหน
หลายเดือนหลายปีผ่านไป เยื่อใยนั้นสิ้นใยดี
ข่าวกรองที่ออก บอกเธอนั้นเป็นสุขขี
ว่าเธอนั้นไปได้ดี ก็ขอให้ดีชื่นชีวา

ขาดการติดต่อ ขอรออย่างหมดความหมาย
ขอรออย่างคนแพ้พ่าย ช้ำไปช้ำในอุรา
ความรักที่หลอก คงหลอกต่อไปซิหนา
แล้วเธอนั้นจะรู้ว่า ฉันเกิดมาเพื่อรักเธอ

เธอไปดีและมีความสุข
ถึงฉันจะอยู่กับทุกข์ จะสุขอยู่กับการเพ้อ
แม้..วันใด ถ้าพบ ถ้าผ่าน ถ้าเจอ
จะไม่เพ้อไม่เผลอ ว่าเธอนั้นคนกลับคำ

ขาดการติดต่อ ขอรออย่างคนสิ้นหวัง
ขอรออย่างสิ้นทุกอย่าง ผิดหวังก็เพราะเชื่อคำ
ไม่เคือง ไม่โกรธ ไม่โทษว่าเธอใจดำ
ที่แล้วมาขอเพียงจำ เธอทำฉันได้ลงคอ[4SHARED]http://www.4shared.com/embed/4558019281/2df98719[/4SHARED]เครดิต ภาพประกอบสวยๆเฟชบุ๊ค
เพจ อีสานออนไลน์