" วันช้างไทย"
" วันช้างไทย"


13 มีนาคม " วันช้างไทย"


..****ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือก สัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือก เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติ ที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือก ในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันช้างป่าในประเทศไทย มีเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ตัวในพื้นที่อนุรักษ์ 70 แห่ง สาเหตุที่ทำให้ช้างป่า นับวันลดน้อยลง เนื่องมาจากการจับลูกช้างป่า หรือนำช้างจากประเทศเพื่อนบ้าน มาสวมทะเบียนกับ ช้างบ้านที่ตายแล้ว หรือให้ออกตั๋วรูปพรรณใหม่ เพื่อนำลูกช้างเหล่านั้น ไปฝึกแสดงละครช้างเร่ หรือแสดงตามปางช้างเอกชนบางแห่ง รวมทั้งนำลูกช้างไปเดินเร่ร่อน ทำให้ช้างป่าเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียภาพลักษณ์ ของประเทศชาติ ที่มีช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติ แต่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ อย่างไม่เหมาะสม การล่าเอางา เพื่อนำไปแกะสลักทำเครื่องประดับ เครื่องรางของขลัง รวมทั้งเครื่องบูชา การล่าช้างเพื่อเอาอวัยวะซึ่งเป็นผลพลอยได้ เพื่อเอาชิ้นส่วนของอวัยวะ ไปบริโภคตามความเชื่อของบางคน

เมื่อช้างป่ามีจำนวนลดลง อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบนิเวศของป่าไม้เขตร้อน เกิดการเสียสมดุล เนื่องจากช้างป่ามีความสำคัญ ช่วยปลูกป่า ช่วยเกื้อกูลการดำรงชีวิตของสัตว์ชนิดอื่น ๆ ทำให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่าง ๆ

หลายคนอาจไม่เคยรู้ ที่วันนี้ลูกช้างไทยบางส่วน ไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ แต่กลับถูกเลี้ยงด้วย 'นมแพะ' หลังมีสาเหตุมา จากการเลี้ยงดูช้างที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิมที่กลายเป็น 'ช้างเลี้ยงเดี่ยว' มากขึ้น การเลี้ยงดูลักษณะนี้เอง ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของลูกช้าง ตั้งแต่ลืมตาดูโลก กว่า 50% ของแม่ช้างทั่วโลก มักจะทำร้ายลูก หรืออาจฆ่าลูก หลังจากที่คลอดออกมา โดยเฉพาะในสวนสัตว์ เนื่องมาจากแม่ช้างนั้นไม่รู้ว่านี่คือ "ลูก" จึงไม่เคยได้สัมผัส หรือเรียนรู้ว่าในชีวิตของเขามีช้างตัวอื่น ที่ทำหน้าที่พ่อแม่ หรือมีลูกช้างในโขลง

ทุกวันนี้ ลูกช้างจำนวนมาก ไม่เคยได้เข้าสังคมฝูง ที่มีพ่อแม่ ปู่ย่า ไม่ได้เรียนรู้ Social Behavior พอวันนึงช้างตั้งท้อง ก็คิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมมา ทำให้เจ็บ พอคลอดออกมา จึงกระทืบลูกจนตาย เป็นกรณีที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในช่วง 1 ขวบแรกของลูกช้าง ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการเลี้ยงลูกช้างด้วยนมแม่ คือ สิ่งที่ดีที่สุด แต่หากมีปัญหาแม่ช้างไม่ยอมรับลูก ไม่ยอมให้นมลูก ทาง รพ.ได้ใช้ "นมแพะ" มาทดแทน เนื่องจากนมแพะ ไม่ทำให้ลูกช้างท้องเดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยให้นมวัว ลูกช้างมีปัญหาท้องเดิน รวมถึงปัญหากระดูกบาง เพราะช้างดูดซึมแคลเซียมไม่ได้

วันๆ หนึ่ง ช้างต้องกินนมแพะวันละ 20 ลิตร ลิตรละ 80 บาท ต้องให้กินกว่าจะครบขวบหนึ่ง ก็ประมาณครึ่งล้านบาท แม้การเลี้ยงลูกช้างด้วย "นมแพะ" ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด หรือได้รับการยืนยันอย่างกว้างขวาง ว่าจะช่วยให้ช้างนั้นสมบูรณ์จริงในระยะยาวหรือไม่ ...


ปล.** วันช้างไทยเคยนำเสนอมาแล้วแต่นานมากเลยขอหยิบยกนำเสนอใหม่เพื่อการค้นคว้าทีรวดเร็วครับ


เครดิต : facebook.com/Siriwanna Jill