ทั้งม่วน ทั้งซึ้ง ฟังแล้วอยากไปเมืองลาว ซำบายดีเมืองลาว กุหลาบปากซัน บรรเลงพิณโดย ธำมรงค์ ยางพฤกษ์
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=YQVe_NzgCuI