เกาะเกร็ด นนทบุรี

เกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัดเกาะเกร็ดน้อย” (คลองลัดเกาะเกร็ดใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนท้ายอำเภอสามโคกมาทางใต้ถึงคลองขวางเชียงราก) ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นเซาะตลิ่งทำให้คลองขยาย แผ่นดินตรงแหลมจึ่งเกลายเป็นเกาะ มีชื่อเดิมว่า เกาะศาลากุน

เกาะเกร็ด นนทบุรี

จากปากเกร็ดนั่งเรือที่ท่าเรือวัดสนามเหนือ ค่าเรือคนละ 2 บาท

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดป่าเลไล (วัดร้าง)

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

เกาะเกร็ด นนทบุรี

พระเจดีย์มุเตา วัดปรมัยยิกาวาส

เกาะเกร็ด นนทบุรี

พระเจดีย์ และอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดไผ่ล้อม

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดไผ่ล้อม

เกาะเกร็ด นนทบุรี

หอระฆังเก่า วัดไผ่ล้อม

เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดไผ่ล้อม

เกาะเกร็ด นนทบุรี

รูปปั้นจำลองการปั้นหม้อภายใน พิพิธภัณฑ์

เกาะเกร็ด นนทบุรี

ภายใน พิพิธภัณฑ์

เกาะเกร็ด นนทบุรี

ความเชื่อ ผูกผ้าสีที่โคนต้นโพธิ์

เกาะเกร็ด นนทบุรี

เกาะเกร็ด นนทบุรี

เตา เผาด้วยฟืนยังใช้ได้

เกาะเกร็ด นนทบุรี

เพิ่งออกจากเตาใหม่ๆ

การเดินทางท่องเที่ยว

มีเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ ข้ามมาที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส หากจะนั่งเรือรอบเกาะ มีเรือหางยาว นั่งได้ประมาณ 8 คน เหมาลำลำละ 500 บาท แต่แวะคลองขนมหวาน ราคา 700 บาท เรือเล็กเช่าจากปากเกร็ด เข้าคลองขนมหวาน ราคา 150 – 200 บาท

เกาะเกร็ด นนทบุรีเกาะเกร็ด นนทบุรีเกาะเกร็ด นนทบุรี