สวัสดีจ้าพ่อบักเตเต้

การทำบุญด้วยใจศรัทธาที่แท้จริง ได้บุญหลายกว่าการทำบุญเพื่อหวังผล หวังชื่อเสียง
ใจที่อิ่มบุญนั้น เงินทองไม่สามารถซื้อได้น้อจ้า