บ่ได้เอ่ยว่าฮักเจ้าอยู่ซ้ำซ้ำ
บ่ได้อำมาหลอกล้อให้เป็นอื่น
บ่ได้ลืมน้องเจ้ายามข้ามคืน
แต่แอบชื่นชมเจ้าอยู่คู่วัน

แม้นอ้ายฮักเจ้าบ่หลายนัก
แต่กะฮักเท่าที่มีชีวีบ่เหหัน
ลืมเจ้าได้ต่อเมื่อหมดลมดับชีวัน
จะจากเจ้านั้นเมื่อวันอ้ายที่สิ้นใจ

แม้นบ่ได้บอกฮักเจ้าอยู่บ่อยๆ
บ่ได้น้อยความฮักเจ้าอ้ายมีให้
เพียงแต่ว่าอ้ายนี้เก็บไว้อยู่ในใจ
หวังเก็บไปมอบไว้ให้กับเธอ

อย่างอนอย่าท้ออ้ายขอร้องแล้ว
อย่าเปลี่ยนแนวถิ่มอ้ายให้รอเก้อ
อยู่หม่องใด๋นานปานใด๋อ้ายขอเจอ
ขอเพียงเธออย่าถิ่มอ้ายนานส่ำใด๋กะสิรอ...