ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=W1ha5EuAimM

อาจารย์ >> Artit Krajangsree เป็นผู้ บรรเลงไว้ มวน ๆ ครับ
:,1-:,1-