กับแกล้มชั้นดีเลยตั่วครับแนวนี่ ได้เบียร์จักขวดคือสิคักหลายพะนะ