ปลานิลน่ากินหลาย เว้ากะเว้ามียุมื้อนึ่งผมเมาแล้วต้มยำปลาเทิงโตบ่ได้เอาขี้ออก ทั้งขมทั้งแซบ ย่อนว่่าเมแฮงหลาย แหะๆ