ก่อนจะไปเข้าวัดตักบาตรทำบุญและฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อนๆ ควรเตรียมตัวให้พร้อมตาม 5 ข้อควรปฏิบัตดังต่อไปนี้กันนะครับ

5 ข้อปฏิบัติในการเข้าวัดฟังธรรม