วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

ไปครั้งนี้สิ่งก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางคนอาจบอกว่าเป็นธุรกิจไปแล้ว แต่ก็ดี พ่อค้าแม่ค้าได้ขายของ และรายได้นำมาสร้างโรงพยาบาล

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

ราหูอมจันทร์ สิ่งมงคลแรกๆ ทีมาพร้อมวัดสมาน

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

ช้างสามเศียร ให้เวียนเทียนลอดท้องช้าง

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

กระชิบหูที่หนูจ๋า พาหนะของพระพิฆเนศ เพื่อสงพรที่ขอไปถึงพระพิฆเนศ

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

พระพิฆเนศเด็ก ก็มีให้ขอพรเหมือนกัน

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว

วันหยุดช่วงเข้าพรรษา คนเยอะมาก

วัดสมานรัตนาราม แปดริ้ววัดสมานรัตนาราม แปดริ้ววัดสมานรัตนาราม แปดริ้ว