มือระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมาคนสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว

พร้อมคำพูดที่ว่า

"สงคราม หรือแม้แต่ระเบิดปรมาณูก็ไม่ได้เป็นทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน"

-------------------------------------------มือระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมาคนสุดท้ายเสียชีวิตแล้วพันตรีธีโอดอร์ แวน เคิร์ก (Theodore Van Kirk)
ลูกเรือเครื่องบินทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาคนสุดท้ายเสียชีวิตแล้ว
จบชีวิตลงอายุ93ปี

พันตรีธีโอดอร์ แวน เคิร์ก (Theodore Van Kirk)
ลูกเรือเครื่องบินทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาคนสุดท้ายเสียชีวิตแล้วอย่างสงบ
จากโรคชรา ณ บ้านพักในมลรัฐจอร์เจียของสหรัฐฯนับเป็นสมาชิกอีโนลา เกย์

คนสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พันตรีแวน เคิร์ก เป็นหนึ่งในลูกเรือที่บินที่ร่วมปฏิบัติการทิ้งระเบิดลิตเติล บอย (Little Boy) ในเมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2488


โดยทำหน้าที่เป็นต้นหน (Navigator)
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทันทีราว 78,000 ราย
และเสียชีวิตเพิ่มจากกัมมันตรังสี จนในช่วงปลายปี 2488จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 140,000 ราย จากประชากรทั้งหมด 350,000 คน

---------------------------------------------

พันตรีแวน เคิร์ก เล่าว่า

" ภารกิจของเขาที่ฮิโรชิมานั้นไม่ได้ยากลำบากนัก เมื่อเทียบกับภารกิจการบินครั้งอื่นๆ เนื่องจากญี่ปุ่นไม่ได้ยิงอาวุธใส่ฝูงบินของสหรัฐฯ

แต่สิ่งที่ทำให้นักบินทั้งหลายกังวลในเวลานั้น กลับเป็นเรื่องที่ว่าเครื่องบินที่ตนเองขับ จะระเบิดไปพร้อมกับแรงระเบิดปรมาณูบนพื้นดินหรือไม่

ซึ่งก็ปรากฏว่า หลังจากที่ทิ้งระเบิดไปราว 40 กว่าวินาที
แรงระเบิดด้านล่างก็ตีกลับขึ้นมาถึงเครื่องบิน พร้อมกับแสงจ้า
แต่นักบินทุกนายก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด"


"บระเบิดปรมาณู เป็นสิ่งที่จำเป็น ในแง่ที่ช่วยย่นระยะเวลาของสงครามลง ให้สิ้นสุดเร็วขึ้น และสามารถช่วยชีวิตทหาร ตลอดจนพลเรือนไว้ได้จำนวนมาก"


ที่สำคัญ คำพูดนี้สะท้อนปัญหาของความรุนแรงของสงครามว่า


"สงคราม หรือแม้แต่ระเบิดปรมาณูก็ไม่ได้เป็นทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน"++++++++++++++++++++++++++++++