อมน้ำส้มป่อย กูบ่อว่าน้ำส้มป่อย กูว่าไฟฟ้าพระเจ้า อมบ้านนี้มีหม่วงบ่อนอ อมข่วงนี้มีไม้อยู่กลางบ่อนอ ปากกูเข็ดปานเกลือแสนก้อน ปากกูฮ้อนปานถ่านไปแดง กูจังไซบ้งหลวงให้มึงผ่ายหนีมื้อแลง กูจักไซบ้งแดง ให้มึงผ่ายหนีมื้อเช้า อมสะหับเพิกฯ คายขันธ์5ซวย4เงิน12สตางค์ สำหรับไซเพี้ยบ้งกัดข้าวกล้าในนา ให้ตักน้ำมาหนึ่งคุ(ถัง)จี่หมากส้มป่อย2-3ฝัก และน้ำอบน้ำหอม เอาลงในคุ โทงหน้างัว(โทงสามเหลียม)สี่โทง เอาข้าวดำข้าวแดงข้าวเหลืองข้าวขาว กอกยาคำหมาก แกงส้มแกงหวานใส่ในโทง เอาเทียนติดที่ปากโทง จุดเทียนแล้วสวด7จบจึงเอาน้ำมนต์ไปรดไร่นาแล้วเอาโทงสี่โทงไปวางไว้สี่ทิศๆละโทง ศรัตรูพืชจะหนีหมด ดีนักแล อันนี้กะเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีสานบ้านเฮา