โครงการดีๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แค่ถ่ายรูปคู่แม่แล้วแชร์ก็ได้ทำบุญเพื่อน้องๆผู้ป่วยเด็กอีกมากมายที่ขาดแคลน อุปกรณ์การแพทย์ ยา สถานที่รักษา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (ร.พ. เด็ก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iwilldoforqueen.com/home.php