สุขสันต์วันแม่จ้า
ขอให้คุณแม่ทุกท่าน
สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงจ้าคำว่าแม่...สุขสันต์วันแม่จ้า


คำว่าแม่...สุขสันต์วันแม่จ้า[MUSIC]http://files.palungjit.org/attachment.php?attachmentid=3234637&stc=1&d=1407727972[/MUSIC]คำว่าแม่...สุขสันต์วันแม่จ้า
คำว่า...แม่


คำ...หนึ่งคำอยู่ในใจฉัน
แต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่นใด
อุ่นความรักอ่มน้ำนมอุ่น
นี่คือพระคุณยิ่งใหญ่
เปรียบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้


ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉัน
สุขทุกข์นั้นแม่ไม่เคยไกลสักที
หากคำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั่นจำได้ดี
รักตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอน


กราบแทนคุณแทนรักกี่หน
ยังล้นใจลูกอยู่ ยังรู้สึกในใจไม่ห่าง
เปรียบแผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นน้ำ
รักของแม่กว้างกว่า มีค่ากว่าใดๆทุกอย่าง
รักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจาง


(ดนตรี)


คำหนึ่งคำอยู่ในใจฉัน
ก่อนคำไหนแค่คำเดียวที่เข้าใจ
กว่าจะรู้คำแรกที่จำ
แม่คือถอยคำยิ่งใหญ่


หนึ่งคำนี้แทนใจแทนความผูกพัน
กราบแทนคุณแทนรักกี่หน
ยังล้นใจลูกอยู่ ยังรู้สึกในใจไม่ห่าง
เปรียบแผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า


รักของแม่กว้างกว่ามีค่ากว่าใดๆทุกอย่าง
รักยิ่งใหญ่ในใจไม่มีจืดจาง
เปรียบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้