พริตตี้ งาน Thailand Mobile Expo 2014 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014

Thailand Mobile Expo 2014Thailand Mobile Expo 2014Thailand Mobile Expo 2014Thailand Mobile Expo 2014