ครูทองใส ทับถนนในงานแห่ผาสาทผึ้งที่บ้านพ่อนพดล ดวงพร
บ้านท่าวังหิน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Ksf1WP9IohY