ยังจำเลียงกล่อมของแม่ ที่กล่อมให้เฮานอน เสียงแม่กล่อมยังคิดถึงบ่ลืม

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=WIeP5HkzOm4