แว่วเสียงไก่ขัน... กังวานกระชั้นแว่วเสียงไก่ขัน... กังวานกระชั้น


แว่วเสียงไก่ขัน... กังวานกระชั้นแว่วเสียงไก่ขัน กังวานกระชั้น
ผ่านทุ่งลึกล้ำ ละหานห้วยหนองบึง
กู่ก้องขุนเขา ราวเสียงไก่ถึง
ปลุกผู้คนรำพึง อุ่นซึ่งความสุขสันต์


ปลุกโลกให้ตื่น ยิ้มรับแสงทอง
ชีวิตลอยล่อง ทาบฟ้าอาบพลัน
จรุงดอกไม้ ที่สวยงามมิอาจกั้น
หวังวาดวิมานนั้น ในใจมั่นนิรันดร์เสียงไก่ขัน ผ่านฟ้าก้องกังวาน
ผ่านทะเลทาบ แสงทาตะวัน
เสียงไก่ก้อง ดังกระชั้น
ร้อยรักปลุกฝัน ให้ชนได้พลัง...สร้างฝันเพริดพราว


+++++++++++++++++++++++++ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=I5f3YR1ZE6Y