ไปถึงให้ถึง...ฝัน


ไปถึงให้ถึง...ฝันไปถึงให้ถึง...ฝันหวังให้ได้ ดังหวัง
ขอเพียงฝัน จะไปดังปรารถนา
ถึงอยูไกล สุดขอบฟ้า
จะไปหา ถักทอมาร้อยฝัน


จะฝ่าทะเล และภูผา
ขุนเขา ดงพนาหมายมั่น
ตามรอยฝัน ด้วยใจแกร่งทุกวัน
จะถักทอร้อยฝัน เพื่อสู่ฝัน...ดังตั้งใจทะเลภูผา อยู่ตรงไหน
พนาไพร ก็จะสู้ด้วยใจหมาย
ขุนเขาทะมึนโค้ง จะไปจนสุดปลาย
ไม่ยอมให้ฝันสลาย ลงกลางทาง

---------------------------------ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=fRHrs-YzuIc


+++++++++++++++++++++