10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี มีรูปภาพประกอบทั้ง 10 ท่า สามารถนำไปใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายได้นะครับ
แนะนำ 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

แนะนำ 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

แนะนำ 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

แนะนำ 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

แนะนำ 10 ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อการมีสุขภาพชีวิตที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส. http://www.thaihealth.or.th/blog/myb.../#.VH5CjxRxmM8