โอม สิทธิการะ ครูบาอาจารย์พ่อหมอให้แก่กู ชื่อว่าพระธรณีสาร พระองค์การตนวิเศษ ตั้งกำเนิดในโลกา ปัสสะมาอัตติเรก ตั้งให้เหตุอันจังไฮพระธัมมะไขบอกตั้งไว้ ตั้งแต่ไม้ธรณีอันบ่ดีเกิดเหตุพระวิเศษตนอุดม ทั้งลวงกม สี่ด้าน พ่อหมอให้แก่กู ทั้งตั้งบ้านและย้าวเฮือน ไม้ลำเฟือนฟ้าผ่า ทั้งผีป่าและป่งหลวง พ่อหมอให้แก่กู แพ้ขุดซะคองและเสากอดตั้งเพนียดและตั้งหนองฝังหลักเมืองและตั้งต้าย ตั้งป่าไม้และขุมผี ครูกูว่าดีกว่าคนทั้งค้าย ย้ายไปไสก็เฟือนย้ายไปทับก็จืด กูจืดทั้งควายเขาหลอน กูจักจืดทั้งต่อนเดินขวาง กูจักจืดทั้งงัวผีป่ง กูจักจืดทั้งท่งนาเหว กูจักจืดทั้งหนทางเทียวและวอช้างน้ำ กูจักจืดทั้งถ้ำผีภู กูจักจืดทั้งเดิ๊กผีแสงผ่าย กูจักจืดทั้งควายหางดอก กูจักจืดทั้งหลักงัดไม้ เกิดเป็นเห็ด กูจักจืดให้หมด กูจักจืดให้ถ้วน กูจักจืดให้ม้วนให้อ่อนปานซืน พุทโธจืด ธัมโมจืด สังโฆจืดฯ โอม สิทธิการครูบาอาจารย์ พ่อหมอให้กูจืด กูจักจืดทั้งซ้างขวางเยีย กูผะกะจืด กูจักจืดทั้งเฮือขวางท่า กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งไม้โอมนวน กูผะกูจืดกูจักจืดทั้งขวัญฟ้าผ่ากูผะกูจืด กูจักจืดทั้งเหวหลวงกูผะกูจืด กูจักจืดทั้งโกนบ่างฮ้อง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งฮ่องผีผาย กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งสายฟ้าฟาด กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งยอดผาจวง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งถ้ำผาแอ่น กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งแท่นผีเซา กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งเสาเฮือนหล่ม กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งฮ่มเฮือนขวง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งกอนเฮื้อนซ้าย กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งเฮือนหล่ม กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งดงผีพราย กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งกล้วย ๒ ปี กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งปลาซายวาน กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งควนช้างน้ำ กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งค้ำกินคน กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งมนต์กินเจ้า กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งข้าวหนึ่งแดง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งแซงพร้าวขาด กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งธาตุกวมผี กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งปลีแตกข้าง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งช้างลิ้นก่านสามหาว กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งสาวนมขวางลูก กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งปลูกหมากพร้าวออก ๒ ตา กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งกบม้างฮูป กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งถมน้ำบ่อให้เป็นนา กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งตึกปลาถึกงูก่านป้อง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งตั้งด่านถือจงอาง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งเที่ยวทางพบงูดำก่านป้อง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งค้องซ้างถือคอไพร่ กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งใส่ไซถืกเอี่ยนด่อน กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งตั้งต้อนถืกงูซอง กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งเทียวทางพบ หนอนไต่ กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งป่าไม้บ่ตกตอ กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งนาขวาง ยอดฟ้า กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งไปค้าพบลางฟาน กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งปลุกซานถืกซุ่งนาค กูผะกูจืด กูจักจืดทั้งฟากเฮือนออกเป็นเห็ด กูผะจืด เน็นกูจักจืดให้หมด กูจักจืดให้ถ้วน กูจักจืดให้ม้วนเป้เปื่อย ปานซืน พุทโธสวาหะจืด ธัมโมสะวาหะจืด สังโฆสวาหะจืด พุทธะจืด ธัมมะจืด สังฆะจืด จืดนะ จืดโม จืดพุท จืดธา จืดพะธะมะอะอุจืด อะจืด สิทธิสวาหะจืด
วิธีแต่งเครื่องธรณีสารนี้คือ
คนว่าเขตขวาง ให้แต่งขัน ๘ ธง ๔ แจ ข้าวตอกดอกไม้เครื่องส้มหวาน ฃ่อธุงไว้ ๔ แจง แล้วเสก ๓ บท ใส่สัตว์ตัวมันเขตขวางนั้น แล้วเสกน้ำส้มป่อยหดเสืยจืดแล ผีว่าคนขดขวางให้แต่งธง ๔ ห้อง ๒ ชั้น ปั้นฮูปคนฮูงูซวง ๔ ตัว จึงให้ปั้นฮูปคนขี่งูทั้ง ๔ แล ใส่ขันให้หถูกยำไว้จึง สูตร ๓ คาบ แขนคอ แล้วจึงเสกน้ำส้มป่อยให้กิน ๓ คืน แล้วให้สระหัวเสียแลคายบาทหนึ่ง ขันธ์ ๘ เทียนหมาก ๘ ช่อธุง ๘ ดอกไม้ ๘ ทั้งมวลแลฯ หรือจะทำน้ำมนต์รดเขตบ้านเรือกสวนไร่นาอันเข็ดอันขวาง หญิงเลี้ยงลูกยาก ก็หายสิ้นดีนักแล