กระดานดำ...สร้างการศึกษา...


กระดานดำ...สร้างการศึกษา...


กระดานดำ...สร้างการศึกษา...


ท่ามกลาง ไฟแห่งสงคราม
ท่ามกลาง ความเวิ้งว้างเปล่า
ยังมีสิ่งที่เรียกว่า จิตวิญญาณร่วมราว
บำเหน็จแห่งพระเจ้า ประทานพร


ยังมีผู้ให้ ความรู้หนุหนู
ยังมีครู ที่ยกระดับว่อน
กระดานดำ กับการศึกษาขอวอน
ได้สั่งสอน เด็กยากไร้ในอุดมการณ์เปลวแดดเปลวหนาว ไม่หวาดหวั่น
ยังมาดหมั่น ท่ามการไฟสงคราม
ยังมีน้ำใจ ให้เด็กยากไร้ไม่อ้างว้าง
แดดเผาเพียงร่าง หรือเหน็บหนาวพลัน...ไม่หวั่นเกรง


ยามที่น้ำตา พากันไหล
ยังมีน้ำใจ ให้ไม่ว้างเว้ง
ยังมีคนกล่อม เป็นบทเพลง
ที่บรรเลง ความรู้ทั่วสกล+++++++++++++++++++++++++ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=pXWSbPzo79A