สังเวชเด้บักเลเฒ่า ซ่างลืมบวก เคยนอน
หนีไปอาศัยผืน ผ้าสไบ คลุมมุ้ง
สังเวชเด้ยุงฮิ้น ช่างอยากกิน แกงเอี่ยน
เปลี่ยนวิถีฮีตเค้า ไปกินเหล้า เที่ยวบาร์
สังเวชเด้อีกาแห้ง สิบินแซง แข่งจรวด
สังเวชเด้นักบวช อยากมีเมียไว้ท่าคั้น ดันเด้า แข่งสมี
สังเวชเด้ ดารณีน้อย ม๋อยทันมี อยากเด้งแข่ง หล่าเอ้ย
ของแพงแพง แม่ของเจ้าแบ่งให้ ไปไขอ้า อวดกัน
อัศจรรย์โลกนี้ มีแต่เปลี่ยน แปรหมุน
แนวที่เคยเป็นคุณ กะถืกบิด ให้เป็นเบี้ยว
ทางเคยเที่ยว ซ่างหาขี้ มาตันทาง ปิดป่อง น้อคน
โลกนี้มันสับสน สุขหรือทุกข์บอกบ่ได้ จักดีฮ้าย ส่องบ่เห็น
เวรหยังหน่อ น้อคนไทย ....ละน้า