ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

"ชุมชนริมน้ำจันทบูร" ชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำจันทบุรีนั้น ในอดีตเคยเป็นศูนย์การค้าที่รุ่งเรื่อง ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยว ที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี แล้วไม่ควรพลาด !!! ชุมชนแห่งนี้เป็นเครื่องหมายการันตี ถึงความผสมผสานกันอย่างลงตัวของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม และผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรีชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรีชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี