สวัสดีงามๆจ้า วันนี้พาดูทะเลมุมหนึ่งสำหรับสุนัขพักผ่อนโดยเฉพาะ เรียกว่า dogs beach
ให้สุนัขเล่นน้ำ วิ่งเล่น พักผ่อน ยามเย็น ยามเช้า มนุษย์จะเล่นด้วยก็ไม่ว่านะคะ ฝรั่งไม่กีด
กันสัตว์คะมีสิทธิ์เท่าเทียมเกือบมนุษย์ มาดูเลยคะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ

dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ


dogs beach มุมหนึ่งสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ