***อันว่าแนวนามอ้อยหากหวานคอบ่แกมเฝื่อนหล้าเอ้ย
ชาติกระเดาแม่นสิยอดด้อแด้แตะลิ้นกะเฝื่อนขม
แนวว่าลมคันแม่นลมเดือนห้า แฮงปานได๋กะฮ้อนฮ่น หล่าเอ้ย
บ่คือลมพัดข้าวเหม่า เย็นจ้อยฮอดหว่างใจ ซั่นแหล่ว
อันแนวซิ่นตะโหล่ง ประสงค์ลายคือหมี่ บ่เป็นแหล้ว
แนวชาติแพรอีโป้ สิลายโก้ ดั่งขิด อยู่ฤา เพิ่นว่า
สั้น ๆ บั้นสาดลองใจสาวส่ำน้อยสั้น ๆ บั้นสาดลองใจสาวส่ำน้อยสั้น ๆ บั้นสาดลองใจสาวส่ำน้อย