เคยรักใครให้จริงจังบ้างได้ไหม
เคยให้ใจแก่ใครไปไหมนั่น
หรือเที่ยวเล่นเป็นเสือแต่รายวัน
ล่าสัมพันธ์ฉันท์ชั่วเล่นเป็นอาจิณ


รู้บ้างไหมใจเราเขาก็ด้วย
หากมิ่งม้วยด้วยคารมจมถวิล
ต้องบอบช้ำกรรมซัดชั่วชีวิน
เป็นราคินค้างคาใจเพราะใครทำ
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=K8SVYSPLLxw

ทดลองจ้า...