ภูเขาสีรุ้งที่เขตมณฑลกันซู่ ประเทศจีน

เกิดจากการตกตะกอนของหินทราย,แร่ธาตุ เป็นล้านๆปี

+++++++++++++++++++++++++++


ภูเขาสีรุ้งที่เขตมณฑลกันซู่ จีน

.
ภูเขาสีรุ้งที่เขตมณฑลกันซู่ จีน

.
ภูเขาสีรุ้งที่เขตมณฑลกันซู่ จีน
.
ภูเขาสีรุ้งที่เขตมณฑลกันซู่ จีน