หลังจากอิ่มหนำสำราญแล้วกะกลับมาพักที่อำเภอศรีสงคราม บรรยากาศหม่องพักครับพี่น้องบ้านมหา
ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)

ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)

ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)

ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)

ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)

ตระเวนเลาะบ้านอิสานบ้านเฮา(ต่อครับ_6)