อ้ายนี้ฮูปห่างฮ้ายกายก่ำคือตอ
บุญผลาบ่อพอต่ำตอดำเตีัย
ปานหมากเขียตายแล้ง อยากคลานเครือนำบักถั่ว
โลดบ่อแนมเบิ่งเงาหัว เป็นโพ่โว่เพ่เว้ คือบึ้งตื่นเสียม......ซั่นดอกว้า...