เมื่อเช้าไปตลาดมีเวลาแวะทางผ่าน ทุกเช้าวันเสาร์บริเวณนี้รวมแหล่งคนรักรถเก่า รถแรง
รถเก่านำมาแต่งเติม เพิ่มแรง เพิ่มเสียงพลัง ทุกเช้าวันเสาร์แวะมาดูได้นะคะ อยากได้เบ๊นซ์
เก่ามาขับแต่ตังค์ไม่มี นำภาพมาให้ชมคะ

รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ

รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ

รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ

รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ


รถเก่า รถแรง รถแต่ง ยูเอสเอ