เป็นกิจกรรมวันหยุดคะ ไม่มีอะไรจะทำซื้อเม็ดใบกะเพราฝรั่งมาปลูกในกระถางตะไคร้
ใบกะเพราฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกว่า sweet basil ฉันก็รดน้ำทุกวันจนเกิดต้นเล็กๆ
ให้เห็น หว่านไปตั้งหลายเม็ดขึ้นมาห้าต้น พอรดน้ำทุกวันไหงสาระแหน่งอกแทน ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่
จำได้ว่าเคยปลูกสาระแหน่นานแล้วจนต้นตาย ฉันก็ถอนรากโคนทิ้ง โอ๊ะเนาะชีวิตฉัน
ปลูกต้นดวงจำปาดอกก็หุบ ปลูกกะเพราะได้สาระแหน่ 555555+

เริ่มงอกแล้วต้นกระเพรา
ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่

สาระแหน่เริ่มหนาขึ้น
ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่

สาระแหน่ขึ้นแทน 5555+
ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่


ใบเยอะมากกินไงหมด ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่
ชีวิตดีดี๊ ปลูกกะเพราได้สาระแหน่