โปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถดาวน์โหลดวีดีโอจาก youtube ครั้งละหลาย ๆ คลิป ทั้งเพลย์ลิสต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้หลายรูปแบบ เพราะโปรแกรมดาวน์โหลดและแปลงไฟล์ไปในตัว ใครที่กำลังมองหาโปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube คราวละมาก ๆ และโปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอจาก youtube เป็น mp3,mp4 ฯลฯ โปรแกรมนี้ครบครันเบ็ดเสร็จใช้งานได้


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=L-doMs_qIZU