ครัวบ้านมหา ชวนชิมน่าจะมีห้องอาหารประเทศเพื่อนบ้านและห้องอาหารพื้นเมืองประจำเผ่านะครับ แม้จะไม่ใช่อาหารไทยประจำภาคก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยมาก